Belangrijk nieuws over uw lidgeld

Onze leden kregen de brief hieronder in hun digitale postbus.  

Zoals onze secretaris Bart het prachtig verwoordt, hebben we als vereniging onze verantwoordelijkheid genomen, naar u en naar de zwakkeren in onze maatschappij.  De 10€ die u als lid betaalde voor 2020 geldt evenzeer voor 2021 en tegelijk doen we een warme oproep voor de kansarmen.

Beste Lid,

We hoeven niet toe te lichten dat 2020 een zeer atypisch jaar is geweest voor iedereen en dus ook voor onze vereniging.

Het jaar startte met enkele verschuivingen binnen het bestuur, waarbij Herman en Linda aankondigden te genieten van hun welverdiende rust. Later in het jaar moesten we, na een slepende ziekte, afscheid nemen van Marc, een dierbaar bestuurslid die zich onvoorwaardelijke heeft ingezet en vele depothouders hielp met het onderhoud en herstelling van het deelmateriaal.

Bij de eerste golf van besmettingen met het Covid-19 virus in maart werd besloten om het uitlenen van ons deelmateriaal tijdelijk op te schorten om de veiligheid van onze depothouders en de ontleners te kunnen garanderen. Ook nu met de tweede golf is dit een beslissing die we jammer genoeg verderzetten.

Alle in 2020 geplande activiteiten, welke jullie jaarlijks gewend zijn van onze vereniging, hebben we noodgedwongen moeten annuleren. Er werden geen paasbloemetjes bedeeld, een geplande closet sale bleef uit en de garageverkoop werd geannuleerd, het zomerse wijkconcert werd opgezegd, onze jaarlijkse quiz -die we zouden omvormen naar een bingoavond- kon niet plaatsvinden en ook de kerstdrink zal jammer genoeg niet kunnen worden georganiseerd.

Het wegvallen van het uitlenen van het deelmateriaal en alle activiteiten, heeft het bestuur aan het denken gezet en we zijn tot het besluit gekomen dat we het lidmaatschap van 2020 laten doorlopen in 2021. Concreet wil dit zeggen dat wij geen lidgelden zullen komen rondhalen voor 2021 en dat de verkregen lidkaart nog een jaartje geldig blijft, gooi ze dus niet weg.

Zoals jullie in de Kaartse Koerier konden lezen, koos onze vereniging ervoor om Kabas te ondersteunen met de schenking van hygiënisch materiaal zodat ze in de meest optimale omstandigheden hun taak konden verderzetten. Ook kiezen we er bewust voor om onze steen bij te dragen en de jaarlijkse kerstpakketten te voorzien voor de kansarmen in onze gemeente. We blijven immers mensen met een gul hart die voor de minderbedeelden het verschil willen maken.

Vanuit dit perspectief ontstond dan ook het volgende idee: door het wegvallen van onze activiteiten en de inkomsten die ermee gepaard gaan, zal de Kansarmenrekening van onze vereniging misschien ontoereikend blijken. En net nu dat, in deze moeilijke periode op het einde van 2020, de kansarmen het meeste moeite hebben om er een feestelijk moment van te maken.

Daarom doen wij beroep op uw grote hart. Het lidgeld dat u normaal zou betalen voor een volgend kalenderjaar kan u – geheel vrijblijvend – als bijdrage op onze Kansarmenrekening (IBAN BE90 7430 4301 1632 BIC KREDBEBB) storten en zo mee het verschil maken voor vele gezinnen tijdens de aankomende feestperiode.

We wensen u alvast te bedanken voor deze mooie geste en hopen zo op een warm begin van 2021, en dit voor elk van ons.

Bart Vermeersch
Secretaris Hoge Akkersbloei vzw
Hoge Kaart 84
B-2930 Brasschaat
 

Laat een reactie achter