Inleiding

We zullen het info-moment van 9 februari zal niet snel vergeten, en daar zat Ciara voor niets tussen.  Dit was uw eerste kennismaking met het grootste project in de wijk Kaart van de voorbije en allicht komende decennia.  4 jaar geleden werd het project boven de doopvont gehouden en was de nood voor nieuwe gebouwen reeds hoog.  Met zicht op nieuwe gebouwen werd sindsdien logischerwijze niet meer geïnvesteerd in deze schoolgebouwen.

In februari 2016 mochten we voor ‘t eerst op ontbijt komen.  Naast het communicatiebureau Common Ground was ook uw favoriete wijkvereniging er als de kippen bij om te polsen naar uw mening.  Tijdens die eerste denkdag werden heel wat bezorgdheden naar voor geschoven die ook hun weg vonden naar de presentaties van Common Ground, en uiteindelijk mee in het behoeften programma van het project kwamen.

We vonden het dus opportuun om na 4 jaar stilte, het winnende ontwerp te toetsen aan uw bezorgdheden van toen.  Om even aan te geven hoe geëngageerd u was: in 2016 kregen we op de denkdag een 90-tal feedbackformulieren terug, en vorig weekend waren de eerste 100 rapporten uitgedeeld in een half uur tijd.  Maar hoe hard uw verdict was, leest u hieronder verder… .

Groen: 7/10

In 2016 was u duidelijk: het speelbos moest blijven.  Net voor de lokale verkiezingen in 2018 kwam de verlossende boodschap: het bos blijft behouden.  Maar is dit voldoende en is het wel een goed plan om dit open te stellen aan het publiek? 

Het speelbos van de Vlinder wordt gedeeld door beide scholen en kan na de schooluren opengesteld worden, maar enkelen van u maken zich ongerust over afval, cadeautjes van de honden en zelfs drugs, zeker wanneer het de volgende dag terug betreden wordt door de schoolgaande jeugd.  Volgens anderen is er dan weer te weinig groen voorzien in de scholen zelf, waardoor het gemiddelde strandt op een mooie zeven.

Het behoud van het bos zorgt voor een correcte score.

Berkenhof: 6/10

Berkenhof verdwijnt.  Dat was alleszins de beslissing tijdens de eerste denkdag.  We mogen dus als wijk blij zijn dat dit werd teruggedraaid want deze zaal wordt toch vrij intensief gebruikt.  De score van 6/10 is dan ook eerder verrassend laag.  De gemeente heeft immers geluisterd en de functies van de zaal terug in de plannen gezet. Wel, blijkbaar is het toch enerzijds de bereikbaarheid die zorgen baart en wordt de vraag gesteld hoe beschikbaar ze is overdag en in de week, aangezien dezelfde ruimtes gebruikt worden als refters van de scholen.

Woningen en de wijk: 5/10

Het eerste onvoldoende op dit rapport – een 4,9/10 – werd allicht veroorzaakt door de schok van 103 wooneenheden.  Dit was duidelijk voelbaar op zondag.  Maar is dit niet gewoon een cijfer als een ander?  Was 70 ook al niet teveel geweest, of 50?  Dat er woningen in verschillende vormen zouden komen stond van in het begin vast.  Enkelen onder u herdoopten het scholenproject naar een immoproject.

Uit de commentaren bleek dat jullie verder keken dan het cijfer alleen.  Wat betekenen vier bouwlagen voor de dichtstbij gelegen bestaande buren uit de Hoge Kaart en de Leeuwenstraat?  Enkelen onder u vragen zich af of dit wel thuis hoort in Brasschaat en al zeker op de rustige wijk Kaart.  Minder kritisch was u over de woonvormen zelf, u zag het potentieel van co-housing en vond ook de volkstuintjes terug.

Verenigingsleven: 7/10

Al decennialang draait een groot deel van het verenigingsleven rond de scholen, en het mocht dan niet toevallig zijn dat enkele verenigingen gecontacteerd werden voor de organisatie van de eerste denkdag in 2016.

De meningen over dit thema zijn echter verdeeld.  In de sporthal ziet u het potentieel van het project en droomt een van u van een recreatieve volleybalploeg en hoopt u vooral dat de bestaande verenigingen hier voorrang krijgen.  Sommigen vrezen dan weer dat door de centrale ligging van de sporthal en het paviljoen ook de drukte zou toenemen en voor een parkeerprobleem zou zorgen.  Dit ligt dan ook dicht bij de bestaande en nieuwe woningen.

Alles beschouwd is dit een mooi cijfer.

Mobiliteit en verkeersveiligheid: 3/10

Voor wie er zondag bij was mag dit geen verrassing zijn.  U was staalhard over de mobiliteit omdat u als ervaringsdeskundige weet dat die vandaag al onder druk staat.  Dit was dan ook een van de grote bekommernissen tijdens de eerste denkdag.

Parkeren

De meerderheid van de opmerkingen ging over de verhouding van het aantal parkeerplaatsen tot de wooneenheden, zowel voor de parking ondergronds voor de bewoners als die voor bezoekers allerhande.  U merkte op dat die aantallen ver liggen van de bestaande parkeernorm en ziet niet waar deze wagens in de toekomst kunnen staan aangezien zowel de Leeuwenstraat als de Bergstraat reeds oververzadigd zijn. 

Deelmobiliteit

Het bestuur argumenteerde dat door deelwagens in te zetten, het aantal parkeerplaatsen beperkt kon worden en dat in het centrum van Brasschaat veel ondergrondse parkeerplaatsen onbenut blijven.  Echter weten we dat vandaag de dichtstbijzijnde deelwagen op bijna 2 km van de wijk staat en dat dit slechts voor een handvol mensen een werkbaar alternatief is.

De Spits

Ouders die met hun kinderen naar school fietsen meldden dan weer dat het veilig navigeren van de drukke Middelkaart en Leeuwenstraat nu al een avontuur is.  Het extra verkeer voor de wooneenheden zal deze druk niet verminderen.

Ook de inrichting van een Kiss en Ride zone voor de twee scholen of het verkeersvrij maken van de Middelkaart waren enkele van uw suggesties.

Op 5 maart om 19:00 zal het bestuur met een circulatieplan naar buiten komen, dat de mobiliteit hertekent in de grotere wijk.  Dit is dus het uitgelezen moment om u te komen documenteren over de plannen die ook hun weerslag hebben op dit project en we zullen u langs deze weg ook informeren.

Vergeet deze datum dus niet te noteren in jullie agenda !

Duurzaamheid: 6,5/10

Van in den beginne werd biomassa naar voor geschoven gekoppeld aan een warmtenet.  Het NAC was toen een eerste groot project dat hiervoor model zou staan, maar dan zonder het warmtenet weliswaar. 

De opmerkingen die gepaard gaan met de lagere scores draaien dus vooral rond de keuze voor deze verwarming.  De ene is bezorgd over de luchtkwaliteit en vraagt NOx filters.  Anderen stellen zich dan weer vragen bij de lange termijnvisie en of alternatieven wel overwogen en onderzocht werden.  Al bij al was u mild over dit thema.

Voor wie zich hierover verder wil documenteren, vind je op deze site enkele artikels.

Besluiten

We hebben met dit rapport de thema’s opgesomd die jullie tijdens de eerste denkdag hebben aangekaart en wilden u laten scoren of met die thema’s voldoende rekening gehouden werd.  Omdat nu pas iets tastbaar werd gepresenteerd werd dit rapport gebruikt om het hele project te beoordelen.

U gaf een tweede zit voor de vakken mobiliteit en woningen.  Gezien elk een verschillend perspectief kan hebben, willen we bepaalde verenigingen mettertijd hun standpunt laten verduidelijken.  Neem hiervoor gerust contact met ons op.