Project Scholen Kaart : kroniek van een aangekondigd conflict

Het project scholen Kaart kwam de laatste tijd weer in de schijnwerper van de kranten en de sociale media.  Aanleiding hiervan was het initiatief van de actiegroep de Kaart rond Tafel om met het gemeentebestuur samen te zitten over enkele bezorgdheden en de daaropvolgende gemeenteraad.  De gemeenteraden zijn trouwens sinds kort te volgen via het YouTube kanaal van de gemeente. 

Omdat de extra gemeenteraad van 16 juni toch wel belangrijk was kan je die hieronder ook afspelen. 

Al meer dan vier jaar volgen we met de Hoge Akkersbloei in de mate van het mogelijke dit project door verschillende stadia en legislaturen.  We hebben ons steeds gebaseerd op feiten en de beperkte berichtgeving over dit project.  Omdat we ieders mening respecteren, hebben we net voor de Corona-crisis zelf naar uw mening gevraagd, net als vier jaar daarvoor.  We hebben hierover in alle openheid gecommuniceerd en zullen met dit stuk proberen de feiten voor zich te laten spreken. 

Vanuit verschillende hoeken kregen we als wijkvereniging de vraag hoe we tegenover dit project staan.  De wijkvereniging is géén actiegroep, maar daarmee willen we niet zeggen dat we tegen het initiatief van een actiegroep als De Kaart rond Tafel, zijn.  We zien ons nu meer dan ooit genoodzaakt om onze functie te beschrijven, en dat is die van spreekbuis van de wijkbewoners.  Het mag dan ook niet verwonderlijk zijn dat we vooral geïnteresseerd waren in uw mening, zowel in 2016 als dit jaar.

In die context hebben we de resultaten van beide bevragingen hieronder naast elkaar gezet.

 

 

De stats van 2016

In 2016 stond vooral het bos in de kijker en het Berkenhof.  De samenvatting ervan vind je in het prentje hieronder, maar allicht ben je zo geïntrigeerd dat je graag het volledige artikel leest dat je hier terugvindt.  Ook toen al kon je niet spreken van een onverdeeld positieve reflex.

Vooral bezorgdheid was het dominante gevoel bij de krijtlijnen die toen werden uitgezet.

De punten van 2020

Op het Grote Info-moment van 9 februari 2020 polsten we naar de mening van de aanwezigen.  Het opzet was om het winnende ontwerp te toetsen aan de opmerkingen die 4 jaar eerder reeds vermeld werden door de aanwezigen op de eerste denkdag.

Omdat dit jaar voor ’t eerst een écht ontwerp kon bekeken worden kreeg het rapport een eigen leven.  De scores die in het rapport kwamen mogen voor de aanwezigen geen grote verrassing zijn.

VakPunten
Groen7/10
Berkenhof6/10
Woningen en de wijk5/10
Verenigingsleven7/10
Mobiliteit en verkeersveiligheid3/10

De stelling van breed gedragen project lijkt dus op basis van deze punten een overschatting.

Wie meer wil weten kan hier verder lezen in Het Grote Scholenrapport

De kroniek van een aangekondigd conflict

Besluit

In tegenstelling tot wat eerder beweerd werd op de gemeenteraad en in de geschreven pers stond, wordt dit project niet gedragen door alle wijkbewoners.  We bieden als wijkvereniging via dit medium de mogelijkheid om jullie bezorgdheid of steun aan dit project te delen door hieronder een feedback achter te laten.

(c) Google Maps, visualisatie Compagnie O

Geef een reactie