We begrijpen uw enthousiasme ...

, maar eerste enkele zaken.

Het lidmaatschap wordt voorbehouden voor bewoners van de wijk Kaart in Brasschaat.  De Hoge Akkersbloei is immers ontstaan in 1958 toen de eerste witte huisjes (toen nog pastel geschilderd) bewoond werden.  Om die reden is het belangrijk om bij je registratie, je volledige adres te vermelden.  Om te weten of je binnen de wijk Kaart woont, kan je het kaartje hiernaast raadplegen.

Als je adres ligt ten noorden van de Lage Kaart van ’t Laiterieke tot het Kaartseplein, ten oosten van Oud Antwerpen en ten westen van de Hoogboomsteensweg, kan je lid worden.

Het lidmaatschap kost 10€ voor het kalenderjaar.  In de straten van de Kleine Landeigendom, komt het bestuur in het begin van het jaar de lidgelden ontvangen.  Voor de overige straten in de wijk, kan het lidgeld overgeschreven worden op rekeningnummer BE07 7330 2498 1166, met mededeling “LIDGELD HAB en uw adres”.

Nieuwe gebruiker
*Verplicht veld