Het KaartsPotentieel

Toen het Scholenproject voor het eerst in beeld kwam, hebben enkele gelijkgezinde zielen zich verenigd in het KaartsPotentieel.  Van in den beginne, werd iedereen uitgedaagd zijn horizon te verbreden.

We willen dan ook graag het laatste nieuws van deze groep, delen.

Nieuws vanuit het KaartsPotentieel

Wat begon in 2016 met een droom:
Kinderen, leerkrachten en ouders die blij zijn met hún school. Een pilootproject, een samenwerking tussen vrij-, gemeenschaps- en gemeentelijk onderwijs. Ruimte voor verwondering, zorg en verbinding, levenskunst en ervaring. Ondersteund en gedragen door mensen die daadwerkelijk geloven in dit vernieuwend project. Dit alles vanuit een intrinsieke motivatie voor het nut voor het Algemeen. Een bredere ontmoetings-, vormings- en inspiratieruimte voor de wereld van morgen.
werd in 2017 een burgerinitiatief ‘Het KaartsPotentieel’.

Omdat we de nood zien aan meer gemeenschapsgevoel.
Omdat we willen inspelen op vernieuwende samenlevingsvormen, gericht op het algemeen belang (deeleconomie, zorg voor elkaar, woon/zorgstraat, …).
Omdat we willen verenigen i.p.v. versnipperen.
Omdat we ons willen focussen op wat mensen verbindt over generaties, partijen en belangengroepen heen.
Omdat we geloven in ‘empowerment van burgers’ en popelen om onze schouders mee onder de realisatie van een vernieuwend Kaarts project te zetten.
Omdat we vertrouwen op een gemeentebestuur dat aan langetermijndenken doet en graag samenwerkt met burgers die andere of aanvullende, realiseerbare ideeën hebben en zich bij deze laten horen!

Er werd hard gewerkt.
Gedurende een jaar mengde het “KaartsPontentieel” zich in de discussie. Met bijna alle betrokken of belanghebbende partijen gingen we minstens tweemaal in gesprek. We verdiepten ons in de literatuur. Zochten en vonden gelijkaardige vernieuwingsprojecten. We stelden ons eigen dossier samen over het project met aanbevelingen, kritieken, analyses, voorstellen, enz.  Vele, vele uren werd vergaderd, gepland, overlegd en van gedachte gewisseld rond verbinding, beweging en zorg. Er waren meldingen in de pers, wijkbijeenkomsten, feed back gesprekken met het bestuur. Er was passie en vuur, geduld en begrip, verruiming en samenvatting.

Wat iets teweeg brengt is meestal moeilijk te meten. De toekomst zal hier uitsluitsel geven.
Gezien we de wijk niet ten volle hebben kunnen activeren en gezien de beslissing van de gemeenteraad om het initiatief intern met o.a. een concurrentiedialoog verder uit te werken, lijkt ons de inspraak van het KaartsPotentieel niet meer aan de orde. Mailadres en facebookpagina worden binnenkort afgesloten.

Langs deze weg: dank aan al de mensen met wie we op één of ander manier contact hebben mogen maken. Naar we hopen kunnen al deze inspanningen vrucht dragen in een vernieuwend school- en wijkproject op de Kaart.

Wij sluiten dit initiatief nu af, zonder negatieve gevoelens. Elk van ons heeft er heel wat boeiende ervaringen aan overgehouden. We blijven in het potentieel van deze wijk geloven en zullen de nieuwe ontwikkelingen volgen. 

Anita Van Broeck, Danny Laneyrie, Don Van Geldere, Hugo Teck, Jef Strubbe, Michael Vereecken, Monique De Belder, Tjeu Leenders, Tom Himpe, Walter Slachmuylders.

We hebben met de Hoge Akkersbloei, sinds het begin zeer geode contacten gehad van deze groep gepassioneerde en betrokken burgers, en we wensen ze dan uiteraard veel geluk toe.

Zoals ze hierboven schreven, zal binnenkort hun email-adres en de facebook pagina worden afgesloten.  Als je ze nog een bedanking wil sturen, kan dat als je snel bent op kaartspotentieel@gmail.com .

Met de Hoge Akkersbloei blijven we het scholenproject uiteraard verder opvolgen,

Laat een reactie achter