Feedback denkdag Scholenproject februari 2016

In maart 2016 hebben we in alle transparantie de feedback verzameld overgemaakt aan de gemeente en het communicatiekantoor Common Ground.  De opdracht van Common Ground bestond erin een draagvlak te creëren voor de verbouwing van de verschillende scholen en de woningbouw die dit financieel neutraal maakt voor de gemeente.  Meer informatie vind je hier.

Hieronder vind je dus de mail die we toen verstuurd hebben en waarvan de conclusies ook hun weg vonden in de presentatie aan het gemeentebestuur.  

Hierbij nog even een huidig overzicht van de feedback die we hebben mogen ontvangen op de Denkdag en daarna.
 
Feedback Denkdag
Voor de Denkdag hadden we 100 formuliertjes afgedrukt, waarvan we er 83 hebben teruggekregen.  Enkele buurtbewoners hadden een formulier meegenomen, en zijn dit de dagen erna in de brievenbus komen steken.
De feedback van de mensen die een formulier hebben ingevuld, was vooral één van bezorgdheid (54,4%) en boosheid (27,2%), waarbij vooral het bos, de woningen en de mobiliteit in vraag werden gesteld.  
 
Feedback HAB
Om de buurtbewoners die er niet bij konden zijn alsnog de kans te bieden hun mening te delen, hebben we een web-form naar de vorm van het feedback formulier via Google Form gedeeld.  De respons hierop was tot vandaag veel trager wat zou kunnen betekenen dat de meest geïnteresseerde zielen toch naar de Denkdag zijn gekomen.
Dit form blijft beschikbaar tot het einde van de maand.  
In de resultaten van de web survey komt naast dezelfde bezorgdheid van hierboven, ook ‘benieuwd’ naar boven, vooral over de communicatie, de zaal Berkenhof en het samenwerken van de scholen over de netten.

Als we hierbij de absolute aantallen meegeven, komen we op de volgende vergelijking.

We zijn uiteraard geen professioneel gezelschap, maar hebben in onze vraagstelling toch geprobeerd zo objectief mogelijk te zijn.
In bijlage vind je het formulier van de Denkdag, en een link naar de web survey.
Enkele conclusies :
Alhoewel dit een allerminst wetenschappelijke benadering is, geef ik toch even de frequentie mee, van enkele thematische woorden :
Was dit omdat ons tentje onder de bomen van de Vlinder stonden, maar het bos was een zeer belangrijk thema, alsook de woningen en het verkeer.
Verenigen maakten zich bijzonder ongerust over het verdwijnen van zaal Berkenhof en de ruimtes die ze vandaag gebruiken (vb. AcroIIGym).
 
We zijn er ons van bewust dat we met deze twee kanalen (m.n. de denkdag en de survey), allen bewoners hebben kunnen bereiken die OF de kou wilden trotseren, OF een computer hebben.  Hierdoor hebben we een groot deel van de wijk nog niet kunnen bereiken.
 
Uit de gesprekken maakten we op dat de boosheid vooral kwam van de perceptie dat de bewoners voor een voldongen feit werd geplaatst over het kappen van het bos, de geruchten over het aantal woningen, het verdwijnen van de zaal Berkenhof en de dreigende mobiliteitsproblemen.

Laat een reactie achter