Nieuws over het Scholenproject

We zouden het bijna vergeten, maar het scholenproject staat nog steeds in de steigers.  Omdat het toch al een tijdje radio-stil bleef, hebben we even contact gezocht met de bevoegde schepen.
Onlangs werden onderhoudswerken uitgevoerd aan het speelbos van de Vlinder, om de veiligheid van de spelende kinderen te garanderen.  Tijdens de schoolraad is dan ook bevestigd dat in het nieuwe project het bos intact blijft! Dit was één van de belangrijkste wensen die tijdens de enquete van de HAB bij de start van het project.
Wat ook vaststaat is dat het geheel zal verwarmd worden door een biomassa

2 kandidaten

De aanbestedingsprocedure voor het scholenproject volgt de richtlijnen die voor overheidsopdrachten van toepassing zijn.  Hierdoor is de informatie die naar buiten komt,eerder beperkt, om ervoor te zorgen dat de selectie zo eerlijk mogelijk gebeurt.  Alles wat je hier leest, is dus publieke informatie.
Vanaf nu wordt verder gewerkt met 2 weerhouden inschrijvers : VAN ROEY en POLO ARCHITECTS.  We kennen deze partijen van de dialoogdag die eerder dit jaar plaatsvond in de Middelkaart.

En hoe verloopt het nu verder ?

Beide partijen werken nu met hun eigen visie en insteek het project verder uit, om tegen het einde van 2019 een BAFO (Best And Final Offer) neer te leggen, waarna één van de partijen zal gekozen worden. 
In het schooljaar 2021-2022 zou dus de oplevering kunnen plaatsvinden.

Met het nieuwe gemeentebestuur willen we uiteraard de dialoog open houden.  Zo zouden er enkele stuurgroepen opgericht zijn waarin wijk en gemeente vertegenwoordigd zijn.  Deze waken over het ganse proces en over het respecteren van de input van alle betrokken partijen (school – wijk – gemeente).  Als wijkvereniging willen we dan ook graag constructief meewerken aan het grootste project binnen de Kaart, van de voorbije en komende decennia. 

GD

Laat een reactie achter