De HAB sprak met Inge Struyven en Inez Ven

En vanwaar moet je deze namen kennen ?  De eerste stond niet alleen aan de wieg van het Scholenproject Kaart, maar ze zette zowat eigenhandig het nieuwe gemeentehuis in de Verhoevenlei neer.  OK, dat was een beetje overdreven, maar ze beheerde en coördineerde het project, samen met Jan Moereels.  Inez kreeg sinds het begin van dit jaar, de fakkel overgedragen van Sophie De Roeck, als schepen van Onderwijs.

Ondanks de schijnbare stilte van de voorbije maanden, werd er achter de schermen naarstig voortgewerkt door een groot aantal mensen. 
Zo zijn er momenteel nog steeds twee partijen die aan hun tweede dialoogfase begonnen zijn.  Dit houdt in dat ze nu de verschillende thema’s met de verschillende stuurgroepen bespreken, zoals die bestaan voor het onderwijs, de financiën, de ruimtelijke indeling, etc..

Wat staat vast?

  1. Het bos blijft.  Meer nog, het zou mogelijk zelfs toegankelijk worden voor de buurtbewoners, buiten de schooluren.
  2. De turnzalen worden vervangen voor een sporthal met cafetaria, waar ook handbal-wedstrijden kunnen doorgaan, en die dus ook ’s avonds gebruikt wordt.
  3. Bio-massa zal gebruikt worden voor de verwarming van de scholen, en mogelijk zelfs voor de woningen via een warmtenetwerk.
  4. Er zal vooral ingezet worden in vernieuwende woonvormen, en deel-mobiliteit, waarbij ook de mobiliteit in de omliggende straten onder loep genomen wordt.

Over deze onderwerpen, zullen we geregeld iets publiceren zodat je hier ook mee vertrouwd geraakt.  A ja, en de timing van dit alles : de gesprekken met de twee overblijvende partijen gaan nu door en zullen waarschijnlijk tegen het einde van de maand rond zijn.  Een en ander zou betekenen dat in het najaar de definitieve keuze en gunning zal plaatsvinden, en een eerste steenlegging is dan voorzien voor de start van het schooljaar 2020-2021.

Wordt vervolgd….

GD

Laat een reactie achter