Biomassa

Het opiniestuk van deze Koerier draait rond …. Biomassa.

Biomassa is een term die nogal gemakkelijk als vanzelfsprekend wordt beschouwd, en waarover warm en koud geblazen wordt (weer een flauwe woordspeling van ondergetekende.) Maar wat is het, en waarom is dit zo belangrijk?

Laat ons geen tijd verkwisten met het betoog over het nut van meer aandacht voor het milieu. Als wijkvereniging hebben we al decennia ons steentje bijgedragen in de milieuraad, en zijn de artikels over deelfietsen en groepsaankopen groendaken en isolatie jullie misschien bijgebleven, én samen met jullie hebben we collectief een elektrische deelwagen naar onze wijk gestemd. Nee, we liepen niet mee met de klimaatspijbelaars, maar onze studententijd ligt dan ook lang achter ons, al zijn enkele onderwerpen uit die periode wel blijven hangen.

Ikzelf stond nogal sceptisch tegenover het feit dat dit werd bestempeld als CO2-neutraal.  Volgens mijn leraar chemie meneer Swinnen komt bij de verbranding van organisch materiaal immers CO2 vrij, of chemische processen moesten in de laatste 30 jaar veranderd zijn.  Dat was dus mijn eerste foute veronderstelling.

Meneer Swinnen had gelijk, maar het verschil is dat de CO2 die hierbij vrijkomt direct weer in de koolstofcyclus terecht komt, en dus ten goede komt van de lokale vegetatie, toevallig ook de oorsprong van deze biomassa. Immers, in diezelfde periode leerde ik van mijn leraar biologie – meneer Sterckx, dat planten overdag CO2 omzetten in zuurstof door fotosynthese.

Maar de boten die de biomassa invoeren, dan ?

Klopt, maar niet helemaal. De biomassa wordt lokaal geproduceerd. Het zijn dus geen pellets die met grote schepen ingevoerd worden vanuit Scandinavië, Zuid-Amerika of Canada. Nee, het snoeihout en de de uitwerking van het laanbomenplan zorgen voor genoeg materiaal, en dan helpt het dat Brasschaat een parkgemeente is, en een nagenoeg onuitputtelijke hoeveelheid grondstoffen heeft.

Wie hierover meer wil weten moet zeker hier en hier even gaan kijken.

"Maar gaan we dan overal terug schouwen zien dampen, want vroeger verbrandden we toch ook bio-materiaal in onze stoven?"

De uitstoot is inderdaad niet onbelangrijk, en de buurman had met een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid, géén moderne filterinstallatie in zijn schoorsteen. Van de productie van de biomassa tot de computergestuurde verbranding en het beheer van de uitstoot, lijkt dit in niets meer op de stoof van vroeger. Plus, één installatie kan voorzien in de warmte van meer dan 50 huishoudelijke condensatieketels. En als je dit koppelt aan een warmtenet.

wat is dat nu weer ?

In Roeselare hebben ze zoiets al in de grond steken, en ze hebben er een filmpje over gemaakt :

Knap! Gaat biomassa nu de wereld redden ?

Het biedt alleszins een paar voordelen, maar is niet zaligmakend. De kost voor energie daalt uiteraard, en je hangt niet af van de energieprijzen van fossiele brandstoffen op de internationale markten, maar daartegenover hang je wel af van de biomassa die lokaal beschikbaar is. Hiervoor bestaat dan weer een ESCO of zogenaamde Energy Service Company, die dat beheer voor je overnemen en de prijzen vastzet en voor het onderhoud instaat. In tegenstelling tot bijvoorbeeld warmtepompen kan biomassa niet voor verkoeling zorgen, alleen verwarming. Voor onze huisjes van meer dan 50 jaar oud is een warmtenet op biomassa niet evident, maar voor nieuwe projecten net wel. Het is dus onder bepaalde voorwaarden een zeer interessante methode om te voorzien in warmte en warm water die daarenboven ecologisch en economisch interessant is.

Me dunkt dat dit allemaal heel nieuw is, en we moeten wennen aan deze nieuwe vormen. Misschien dat garanties over de beschikbaarheid van grondstoffen, en de prijzen van de energie daarin kunnen helpen. Alleszins zal dit ook bijdragen aan de EPC waarde van de woning, maar mag dit niet een excuus zijn om minder te isoleren.

Wie hierover van gedachte wil wisselen, mag me gerust mailen. Het meeste van wat hierboven staat geschreven is op basis van wat online onderzoek, maar ik ben wel geïnteresseerd over hoe jullie hierover denken.

GD

Laat een reactie achter