Rechtzetting

De aandachtige lezer heeft de naam van onze vereniging teruggevonden in het artikel van HLN over het kappen van de speelboom in de De Romboutweg.  Terwijl we blij zijn met elke vorm van vermelding, hebben we liever dat dit gebeurt op basis van onze werkelijke verwezenlijkingen, en niet op basis van alternatieve feiten. 

Daarom deze korte rechtzetting.  We wisten niets van de geplande werken aan de ventweg van de De Romboutweg voor het verscheen in een Parkbode vlak voor de start van de werken én we wisten niets van het kappen van de speelboom of een plan om fruitbomen te planten in deze berm. 

 

Kort na de start van de werken, staken de eerste problemen de kop op met oprijplaten en de afwezigheid van een voetpad in het ontwerp van de ventweg.  De gemeente-diensten maken zich sterk de vragen van buurtbewoners over bezorgdheden rond de toegang van de opritten te hebben beantwoord.  Om de veiligheid van de voetgangers te bevorderen werd overwogen een comfortable en veilige doorgang te voorzien naar het voetpad aan de overzijde van de straat, maar concrete plannen zijn er nog niet.

De boom is weg tot groot verdriet van de jeugd.

Laat ons de uitgestoken hand van de schepen aannemen om samen het aanzien van deze berm naar de toekomst mee vorm te geven.

Fiets ook eens langs het speelplein van de Hulshout en (her-)ontdek wat deze plek te bieden heeft.

Laat een reactie achter