De HAB stelt een nieuw logo voor

2020 en 2021 – Jaren van verandering ook binnen de wijkvereniging Hoge Akkersbloei.

Zoals iedereen aan den lijve heeft kunnen ondervinden zijn zowel 2020 als 2021 jaren waarin alles wat we daarvoor als normaal achtte grondig moest bijgestuurd worden.

We hebben ons aangepast aan de huidige situatie en dat heeft van ieder van ons de nodige veranderingen gevraagd.

Ook binnen het bestuur van onze wijkvereniging hebben er een aantal wijzigingen plaats gevonden. We hebben een aantal nieuwkomers mogen verwelkomen en mensen zijn andere functies gaan bekleden. Mensen bouwen hun activiteiten af om meer van hun welverdiende pensioen te gaan genieten, en langs de andere kant treden jonge mensen naar voren om ook hun steentje bij te dragen aan de goede werking van de vereniging.

Het normale verjongingsproces zoals dat heet. 

Deze verjongingsbeweging trachten wij nu ook zichtbaar te maken met de introductie van een nieuw logo.

Enkele creatieve geesten zijn aan de slag gegaan met een aantal trefwoorden.

Trefwoorden waaraan we denken bij onze vereniging en het uiteindelijke resultaat van deze denkoefening zie je hieronder.

Uiteraard zijn de letters H A B, die de afkorting van onze naam vormen, duidelijk te onderscheiden.

Maar als je verder kijkt zie je ook dat elke letter een vorm met een diepere betekenis of achtergrond heeft.

De “H” is gevormd door een kruising van straten zoals het stratenplan van onze wijk, waarbij alle straten in harmonie met elkaar verbonden zijn, zeg maar “verenigd”. Dat is ook één van de doelstellingen van onze wijkvereniging, mensen uit de wijk samenbrengen.

De “A” heeft duidelijk de vorm meekregen van de typische puntdaken van de “witte huisjes” van de Kleine Landeigendom, de wijk waarin de vereniging is ontstaan.

De “B” symboliseert het groene karakter van de wijk omdat deze refereert naar de kruin van een boom.  Het groene karakter waar wij als wijkvereniging steeds voor staan en waarbij we de bewoners willen ondersteunen door onder andere het delen van tuinmateriaal en dergelijk.

We gaan ons ook meer tonen op de sociale mediakanalen en hebben daarom onze Facebookpagina opgefrist. https://www.facebook.com/groups/hogeakkersbloei

Het is de bedoeling om via dit kanaal snel nieuwtjes en weetjes met betrekking tot onze wijk of vanuit onze vereniging de wereld in te sturen 

Ga zeker eens een kijkje nemen en mocht je ons nog niet volgen dan zou ik zeggen vooral doen vanaf nu.

Ik hoop jullie binnenkort weer in levende lijven te mogen ontmoeten op één van onze evenementen en samen met jullie het glas te mogen heffen om onze nieuwe bestuursleden te verwelkomen en uiteraard om op het nieuwe logo te klinken.

Bart Vermeersch

Secretaris

Hoge Akkersbloei vzw.

Laat een reactie achter