Hoe zat het nu weer met de Kerk?

Velen vragen ons hoever het staat met de renovatie en verbouwing van de kerk.
Vorig jaar in mei hebben we jullie de stand van zaken meegedeeld en intussen is er nog weinig, of beter geen vooruitgang. De molen van de ambtenarij maalt langzaam, zéér langzaam (maalt hij wel ?)

Ons project staat al ongeveer 3 jaar op de wachtlijst voor de subsidie, ons dossier is al meer dan één jaar binnen gestuurd.

Intussen zijn er al veel kosten voor de voorbereidingen en voorstudies gemaakt, architect, veiligheidsadviseur, EPB, stabiliteitsonderzoek, asbest, technische installaties, …

Wij wachten dus op de principiële goedkeuring van de subsidies van de Vlaamse Overheid. Dan kunnen we de aanbestedingen doen, dan terug het dossier voorleggen aan de Vlaamse Overheid om de definitieve goedkeuring van de subsidies te krijgen. Daarna pas, kunnen we de aannemers opdracht geven de werken te starten.

Waar we hoopten de werken te starten na Pasen 2020, en we in ons artikel vorig jaar schreven, het zal Pasen 2021 worden, blijven we hopen toch voor Pasen 2022 met de werken te kunnen starten.

We houden jullie zeker op de hoogte.

Kerkraad H.Familie Brasschaat

Laat een reactie achter