Het eerste resultaat van de telramen

Op dit eigenste ogenblik stelt onze gemeente haar lokaal mobiliteitsplan voor. Tijd om de nulmeting vast te leggen dus. Circa 1 november 2021 was elk meetpunt online, en het begin van de lente op 21 maart leek ons een mooi moment om deze nulmeting af te ronden.

Even terug in de tijd.  Wie zijn geheugen wil opfrissen over de redenen waarom we als wijkvereniging deze investering zijn aangegaan, nodig ik uit om het eerdere artikel te lezen:

Sindsdien zijn verschillende leden mee op de kar gesprongen, waardoor je via de website van telraam.net wat gegevens terugvindt over het verkeer in deze segmenten.

Om van gegevens, ook nog nuttige informatie te distilleren, hebben we deze periode tussen november en nu gebruikt voor een nulmeting. 

Zo kunnen we objectief cijfermateriaal gebruiken om het effect van de nakende mobiliteitsplannen op te volgen.  We zullen jullie hierbij op de hoogte houden met onze hoogst persoonlijke en totaal onwetenschappelijke interpretatie van deze cijfers.

Maar terug naar de cijfers van vandaag.

De drukste straten Voertuigen, trappers en stappers

Aangezien de voorbije periode vrij zacht was, liggen de gegevens van gemotoriseerde verplaatsingen iets lager dan voorgaande winters. Toch kunnen we uit onze cijfers een duidelijke verhouding opmerken:

  • op de meeste meetpunten staat “koning auto” voorop met 70%
  • voetgangers en fietsers maken relatief 5% tot 15% van de bewegingen uit
  • de grote voertuigen kunnen we afronden op 10%.

Max Hermanlei het drukst, Hoge Kaart het traagst, Leeuwenstraat is de winnaar

De drukste straten krijgen heel wat voertuigen te verwerken. Hier staat de Max Hermanlei (verder MHL) op voorsprong met ca 120.000 voertuigen, gevolgd door Hoge Kaart Zuid en Middelkaart. Opvallend is dat er nagenoeg evenveel zware voertuigen voorbij het meetpunt MHL Noord en MHL Zuid rijden, terwijl er voor de auto’s toch een verschil van 15.000 voertuigen zichtbaar is. Ook het effect van de verkeersdrempel, die dichter gelegen is bij MHL Zuid, op de snelheid is duidelijk.
De meeste stappers en fietsers vinden we terug in de Bergstraat. Bekeken i.f.v. het totaal aantal verplaatsingen daar, behaalt deze straat bijna een verhouding van 50% t.o.v. het gemotoriseerde verkeer.

Het traagste straatje van de wijk is waarschijnlijk de Hoge Kaart Noord. Het smalle karakter van de straat en de geparkeerde voertuigen hebben een gunstig effect. De snelheid van de auto’s, V85, ligt hier met 18km/u beduidend lager dan de andere meetpunten.

De V85-snelheid, of het 85e percentiel van de snelheid, is de snelheid die door 85% van de bestuurders niet wordt overschreden en door 15% van de bestuurders wel wordt overschreden. De V85-snelheid geeft dus een indicatie van de typische snelheden die op een specifieke Telraam-locatie worden gereden. Als de V85-snelheid bijvoorbeeld 45 km/u is, betekent dit dat 85% van de auto’s langs dat Telraam rijdt met een snelheid van 45 km/u of minder.

(c) Telraam.net

Mogen we uit onze gegevens van de Bergstraat en Hoge Kaart Noord reeds concluderen dat smalle straten aantrekkelijker zijn voor fietsers? Het lijkt er alleszins op.
Wanneer we spreken van een traagste straatje, moeten we spijtig genoeg vaststellen dat er ook een snelste straat is in onze wijk. Deze ongewilde trofee komt de Leeuwenstraat toe. Hoewel het profiel van de weg niet zoveel verschilt met de Bergstraat, wordt er hier toch 40% harder gereden. Ook in categorie ‘zware voertuigen’ is de Leeuwenstraat koploper.
Ik vermeld graag nog even dat onze gegevens niet statistisch verwerkt zijn. Mogelijks liggen de cijfers licht anders na het verwijderen van uitschieters. Maar algemene trends en verhoudingen blijven vermoedelijk wel behouden.

Telraam Nulmeting

LocatieVoetgangers%Fietsers%Auto's%Grote Voertuigen%Snelheid Auto's
Max Hermanlei Noord71974,832262115,1810165768,211756911,7945 km/u
Max Hermanlei Zuid57074,501665713,138650368,201797414,1729 km/u
Hoge Akker35394,511339317,065238866,73919011,7145 km/u
Hoge Kaart Noord15033,68982524,082683865,7826326,4518 km/u
Bergstraat1191911,963665936,804580145,9752475,2737 km/u
Leeuwenstraat47256,071595820,514538558,341172115,0760 km/u
Middelkaart71274,863327722,709170062,56144779,8839 km/u
Hoge Kaart Zuid55934,172736920,409027467,29109248,1442 km/u
Rustoordlei34753,223356831,135781853,621297712,0344 km/u
Resultaten van de nulmeting van onze Telramen over de periode van 1 november 2021 tot 21 maart 2022

Hoe verder ?

Vanuit de wijkvereniging Hoge Akkersbloei bedanken we alvast alle tellers voor het verzamelen van de data.  Het echte werk kan nu beginnen. We hopen, na het uitrollen van het mobiliteitsplan, de effecten verder te kunnen registreren en deze op een objectieve manier met onze volledige wijk te delen.

Toffe grafieken en vergelijkingen zijn steeds verder te raadplegen op Telraam.net.

Heb je opmerkingen, toevoegingen of wil je later eventueel meewerken in dit project, laat gerust een berichtje achter.

Laat een reactie achter