Verkeer in onze wijk De Kaart

Een lokaal mobiliteitsplan is noodzakelijk voor de uitbouw van een integraal mobiliteitsbeleid, om bijvoorbeeld schoolomgevingen verkeersveiliger te maken, een lokaal fietsroutenetwerk uit te bouwen, enzovoort. Een mobiliteitsplan vormt bovendien een kader waarmee gecommuniceerd kan worden naar de bewoners toe.

Zoals jullie weten staan er grote veranderingen op til in onze wijk. Het scholenproject zal, samen met de toename van het algemene verkeer, een extra druk vormen op de mobiliteit van de wijk.

Deze extra druk maakte bij de wijkbewoners verschillende emoties los, gaande van nieuwsgierigheid over bezorgdheid tot boosheid (HAB enquête 2016).

Uit de laatste bevraging tijdens het gemeentelijke infomoment, mogen we zelfs leren dat mobiliteit en verkeersveiligheid het slechtste scoren. Waar de gemiddelde score bij 5.75/10 ligt, krijgt het verkeersthema een magere 3/10. Werk aan de winkel dus.

Samen rond de tafel - maart 2020

De gemeente zag dit ook en organiseerde een workshop rond mobiliteit. Geïnteresseerden meldden zich aan en namen, via verschillende tafels, deel aan de discussie. De grote opkomst, de goedgevulde tafels, en een wachtlijst van mensen die geen plekje konden bemachtigen, duidden erop dat dit thema leeft. Op uitnodiging van de gemeente werd onze vereniging HAB betrokken bij de avond en modereerden we twee tafels. Een ideale gelegenheid om te polsen waar de pijnpunten lagen en constructief mee te werken aan oplossingen. Het oplossingsgericht denken liep aan de ene tafel al wat vlotter dan aan de andere, maar uiteindelijk kwamen er een hoop ideeën boven.

Deze ideeën werden verder uitgewerkt in vijf focusgroepen waarin verschillende actoren zoals de scholen, politie, gemeentelijke administratie en bewoners van de wijk hard werk leverden om tot een consensus te komen. Het wijkcirculatieplan voor gans de wijk Kaart werd uitgewerkt om de verkeersveiligheid en de -leefbaarheid te verbeteren. Het plan is opgebouwd volgens het STOP principe (Stappers, Trappers, Openbaar vervoer, Personenvervoer), waarbij de veiligheid van de zwakke weggebruikers vooropstaat.

Dit wijkcirculatieplan werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 22/02/2021 en toegelicht in de algemene commissie van 16/03/2021.

Meten is weten

Om de impact te meten van deze verkeerstechnische ingrepen heeft HAB een ‘Citizen Science Project’ opgestart i.s.m. Telraam (Voor verdere informatie neem je alvast een kijkje op https://telraam.net/).

Om het mobiliteitsplan nauwlettend op te volgen zijn verkeers-tellingen essentieel. Tellingen die multimodaal zijn, en dus zowel auto’s, zwaar verkeer, openbaar vervoer als fietsers en voetgangers registreren, vormen een objectieve basis om later de juiste conclusies te trekken.

HAB gaat actief aan de slag om deze verkeers-tellingen aan te leveren. Wij zorgen ervoor dat betrouwbaar meetmateriaal ter beschikking is voor geïnteresseerde bewoners.

Jij kan als bewoner op een strategisch punt bijdragen door een eigen volautomatische verkeersteller te installeren. Wij kunnen jou vanuit HAB hierbij ondersteunen.

Praktisch betekent dit dat een verkeers-teller aan een bovenraam wordt bevestigd, en het verkeerstellen kan beginnen. De gegevens worden enkel op straatnaam bewaard, verder zijn alle gegevens van bewoners anoniem. Zo simpel is Telraam.

Wil jij je graag langdurig engageren om te ontdekken hoeveel en welk verkeer er door jouw straat en wijk komt?

Je leert welk effect het mobiliteitsplan werkelijk met zich meebrengt.

Volgende zaken hebben we hiervoor nodig:

  • Een raam (minimale hoogte is 3 meter. Bij voorkeur hoger) met vrij zicht op de straat. Dus geen vliegenraam, boom, plant of paal die het zicht belemmert;
  • Een stopcontact;
  • Een Wifi-verbinding in de ruimte waar de verkeersteller geïnstalleerd wordt.

Heb je een wetenschappelijk kantje en kan je een raam ter beschikking stellen, neem dan zeker contact op met ons!

Jelle Dehertogh : jelledehertogh@hotmail.com

Laat een reactie achter