Natuurpunt: when nature calls

Een ideaal winterhotel voor vleermuizen is het Fort van Brasschaat zeker. Met meer dan 550 overwinterende vleermuizen behoort het tot de top drie van de vleermuizenforten in Vlaanderen.
Dat weten we omdat we (in overleg met Landsverdediging) de overwinterende vleermuizen in het Fort van Brasschaat jaarlijks tweemaal tellen. Een tijdrovende en niet eenvoudige karwei die door een groep enthousiaste ‘vleermuizentellers’ wordt uitgevoerd. In tegenstelling met het beeld dat we zien in veel natuurdocumentaires, hangen onze inheemse vleermuizen niet met honderden aan de muren te slapen. Integendeel, ze kruipen liefst zo beschut mogelijk in allerlei kieren en gaten.

Enkele vrienden hebben zich verenigd onder de naam “When Nature Calls”.  Zou dit een verwijzing zijn naar de eerste (en mijns inziens beste) Ace Ventura film?  Zij vertrekken voor een stapexpeditie van 68 km op twee dagen in de vorm van een sponsortocht om dit project mee financieel te ondersteunen.  Je kan ze dichter bij hun doel brengen van 1500 € door een gift te doen via de knop hieronder.

Wie zijn ze ?

Wij zijn een groep vrienden geboren en getogen in en rond Brasschaat.

De keuze voor het fort van Brasschaat was voor ons een logische keuze. We kennen de plek immers zeer goed. Toen we nog jong en meer of toch minder grijs haar hadden zijn we er vaak geweest. Het fort was voor natuurpunt het kocht eigendom van “het leger”. En hoewel het verboden gebied was werd dat in het weekend toch niet gecontroleerd. 

We hebben er kooktochten gehouden of avonturen en griezeltochten in de gangen met de jeugdbeweging.

Toen we wat ouder werden een stiekem feestje of 2 in gegeven (zonder lawaai te maken hé, anders wisten ze dat we er waren…) Het is later dat het besef is gegroeid dat dit niet alleen een heel avontuurlijke plek is, maar eveneens een zeer waardevolle plaats voor de natuur.

Plaatsen als deze hebben het genot van ‘buiten’ te zijn doen omvormen tot een echte aandachtige interesse in de natuur. Daarom wilden we heel graag dit project steunen. Wij hopen van harte dat jij je schouders er mee wil onder zetten.

Wie hierover meer wil weten, kan hiervoor terecht op de website van Natuurpunt.  

Laat een reactie achter