Exit 2020, welkom 2021

2020 was een jaar voor de geschiedenisboeken.  Ook voor uw wijkvereniging was dit een zwaar jaar.  Alles begon nochtans vrij rustig, zelfs wanneer we vol ontzag op TV zagen hoe de Chinezen met tientallen kranen in een mum van tijd een ziekenhuis bouwden.

De school en de mobiliteit

Het jaar begon constructief.  We werden uitgenodigd op een info-moment over het project Scholen Kaart in het begin van februari.  U was talrijk en we konden als wijkvereniging polsen of er naar uw mening voldoende rekening gehouden werd met de wensen van enkele jaren ervoor.  Niemand had voorzien dat er meer dan 100 wooneenheden zouden komen.  De resultaten van de bevraging liegen er dan ook niet om en u gaf onvoldoendes voor mobiliteit en de woningen.

Vanuit de collectieve verontwaardiging ontstond het actiecomité De Kaart Rond Tafel, een groep buurtbewoners die momenteel zich voorbereiden op een juridische strijd.  Als wijkvereniging houden we eraan op een objectieve manier te informeren, en wie zich nog even wil inleven in het dossier kan terecht op de thema-pagina.  

De vrees voor mobiliteitsproblemen was groot en kort na het info-moment werd een eerste workshop rond mobiliteit georganiseerd.  En toen sloeg Covid-19 voor de eerste keer ongemeen hard toe.  We kunnen al wel meedelen dat veel later op het jaar nog enkele workshops hebben plaatsgevonden waar we als wijkvereniging konden meewerken aan een lange-termijn visie op de mobiliteit in de wijk, samen met deelnemers van de eerste workshop en enkele deskundigen.

De gezondheid

Als we maar gezond zijn…” was nooit eerder zo actueel als dit jaar.  Covid-19 krijgt al genoeg aandacht, maar we zouden haast vergeten dat dit niet het enige is dat onze gezondheid kan schaden.

Het begon al aan de start van 2020, toen onze toenmalige voorzitter Herman omwille van gezondheidsredenen een stapje achteruit zette.  Dat zijn drie functies (voorzitter, secretaris en penningmeester) door drie personen overgenomen worden, spreekt boekdelen over het inspanningen die hij jarenlang voor de Hoge Akkersbloei leverde.  We zijn hem en vooral ook zijn echtgenote Linda bijzonder dankbaar.  Swa en Tine hadden daarvoor ook al eens tap teruggezet omdat de late vergaderingen te zwaar werden.  Gelukkig mochten we ook twee nieuwe bestuursleden verwelkomen: Jelle Dehertogh en Philippe Yekeler.  De eerste nam bij aanvang vooral het thema mobiliteit voor zijn rekening en Philippe is ons aanspreekpunt voor het deelmateriaal.

Vooral het slechte nieuws over de toestand van onze materiaalmeester Marc Van den Bergh kwam hard binnen.  Sinds zijn diagnose van kanker gaat ondergetekende minstens éénmaal per maand bloedplaatjes doneren in het UZA in Edegem om zo dan ook even stil te staan bij hem en andere kennissen die aan deze vreselijke ziekte zijn gestorven of ze bekampen.  Hij verloor de strijd tegen kanker op 26 mei.

De feesten, of de afwezigheid ervan ...

In april konden we er niet meer omheen.  We konden de Paasbloempjes niet meer verdelen en één voor één moesten we onze evenementen annuleren.  Deze activiteiten hadden naast hun maatschappelijk nut, ook een financieel luik.  Zo gingen de opbrengsten van de het wijkconcert en de tombola van de quiz naar een kansarmenrekening.  Hiermee kochten we dan op het einde van het jaar tot wel 65 kerstpakketten voor de kansarmen die dan door Kabas verdeeld werden.

We zouden voor het eerst een Closet Sale houden in april, twee maanden voor onze ondertussen traditionele garageverkoop.  Het zomers wijkconcert viel in het water en gezien de gezondheidscrisis was het niet opportuun om meer dan 100 kwissers of bingospeleres samen te pakken in zaal de Eekhoorn in de maand oktober.

Dit jaar liep alles anders, en hebben we met het voltallige bestuur een drastisch besluit genomen.  Door de crisis was via de sociale kanalen de vraag meer dan verdubbeld.  Zodoende hebben we maar liefst 135 kerstpakketten kunnen leveren aan Kabas die allemaal uitgedeeld werden onder kansarmen.

Afsluiter

Waar we vroeger pas tevreden waren met een grote reis zijn we tegenwoordig al dankbaar als op een bepaald ogenblik kleine feestjes en BBQ’s opnieuw mogelijk zijn.  Het jaar 2020 leerde ons nederigheid en dankbaarheid om de eenvoudige dingen.  Voor het jaar 2021 verwacht ik geen jaar van feesten, maar een jaar van hoop.  

Vanuit de grond van mijn hart hoop ik op een gezond en voorspoedig jaar voor elk van u.

 

Gert Denhaene

Laat een reactie achter