Er werden bomen gekapt

Je moest al redelijk omrijden om de werken in het speelbos van de Vlinder niet te zien.  En wie er vroeg bij was op dinsdagochtend kon ook de spandoeken van de protest-actie van de Kaart Rond Tafel lezen.  Dat deze werken in verband worden gebracht met het scholenproject is niet toevallig, maar is het terecht?

Een beetje geschiedenis

Er staat een scholenproject in de steigers.  Voor wie dit nieuws is, vind je op deze website wel meer artikels waar dit aan bod komt.  Van het eerste ontbijt over dit beruchte project, stond het behoud van het bos centraal.  Sindsdien werd er echter weinig gespeeld in het zogenaamde speelbos.

Een onderzoek van specialisten toonde aan dat een deftig onderhoud nodig was, maar waarom dit niet uitstellen tot wanneer een ontwerp verkozen werd voor het totale project?  Waarom zou je immers een bos onderhouden dat later gekapt kon worden?  Gelukkig is het zover niet gekomen, en blijft in het winnende ontwerp van het project het overgrote deel van het bos in zijn huidige formaat behouden.  En laat ons eerlijk zijn: als er moet gewacht worden tot wanneer de laatste steen van het project gelegd is, zullen er kinderen hun volledige carrière in de De Vlinder hebben doorgebracht, zonder te spelen in het speelbos.  

Het Agentschap Natuur en Bos oordeelde dat dit deel onder het bosdecreet valt en verleende een kapmachtiging voor de werken.  Deze machtiging beschrijft de vergunde werken, met name het kappen van de bomen die in de studie van jaren geleden als onveilig werden bestempeld en het verwijderen van de zogenaamde exoten.

Oordeel zelf met de foto’s hieronder.  Vind je dat het bos onterecht gekapt werd, of is hier sprake van een broodnodig onderhoud.  Mijn mening is dat het hier om het laatste gaat, en het zal de kinderen worst wezen.

Waarom dan de link naar het scholenproject?

Alles kan in verband gebracht worden met het scholenproject en een bos dat er middenin ligt al helemaal.

Het groeiende ongenoegen over de gebrekkige communicatie rond dit project voedt uiteraard de argwaan in de buurt.  Misschien is het wel tijd om na de dialoogfases van het project, een open dialoog met de wijk te starten.  Alleen advocaten zijn gebaat bij een langdurige strijd.

Laat een reactie achter