Verslag : Wonen in de kerk

Er was behoorlijk veel belangstelling op een druilerige april-avond; ondergetekende telde toch minimaal 100 aanwezigen.  De presentatie “Een toekomst voor de kerk Heilige Familie” werd ingeluid door Paul Lambrechts en Frederik Pieters gaf samen met archtect en Frank Vissers architect verder uitleg 

Waarom zou de kerk verbouwd moeten worden ?

Enerzijds was er een controle van monumentenwacht : de oorlogschade die door de inslag van een V1-bom werd veroorzaakt, is niet volledig hersteld. Een renovatie dringt zich op, en het kostenplaatje is omvangrijk voor een gebouw dat in C niet veel gebruikt wordt.
Anderzijds is er het Kerkenplan : één kerk in Brasschaat blijft volledig bestemd voor de eredienst : met name Sint Antonius.  Voor dit plan moeten binnen 15 jaar alle andere kerken aan een herbestemming denken : vb cultuurtempel, supermarkt, verfwinkel, bibliotheek, kinderopvang ….

Onze parochie heeft gekozen voor een zogenaamde nevenfunctie, die de bestaande functie combineert met andere. De kerk krijgt dus een polyvament karakter waardoor de gebedsruimte kan aangewend worden voor andere activiteiten.  

Tijdens de verbouwingen worden reguliere diensten verhuisd naar Salvé, maar dopen, begrafenissen, etc, zullen tijdelijk elders doorgaan.

Vandaag zijn er al werken uitgevoerd : dak, verwarming, dringende werken aan de toren
De werken die zich nog opdringen zijn : 
    – de gevel : behandelen en reinigen, opvoegen
    – een modernisatie van de bestaande elektriciteit
    – en algemene aanpassingen : bliksemafleiders, schema’s, etc…

Het ontwerp

Uitganspunt is dat de erediensten behouden blijven, en het gebouw ook bepalend blijft voor de wijk.  Tegelijkertijd blijven ook enkele sociale noden prioriteit.  Als de gebedsruimte gebruikt wordt voor andere doelen, moeten ook enkele basiszaken aanwezig zijn : veiligheid, sanitair, isolatie.

Fysisch gezien, wordt een betonnen vloer net boven de glasramen, geplaatst.  Kijk dus devolgende keer als je in de kerk komt, even naar boven.  Hierdoor wordt de totale hoogte van pakweg 13m, opgedeeld in twee gelijke delen.  Daarbij rest dus zowat 6m die voor een andere bestemming kan aangewend worden.  Door een bewoning in de vorm van 6 starterswoningen, wordt dus meteen het bovenvermelde sociaal aspect aangesproken.
In de kerk zou dan nog een publiek toegankelijke WC komen en een infopunt waardoor dit samen met het Mariadomein deel uitmaakt van het erfgoed op de wijk.

In het huidige ontwerp zou de cultuur- en gebedsruimte toegankelijk zijn via twee nieuwe ingangen in de zijgevels van de kerk.  De ruimtes die momenteel de toegang voorzien van de kerk, krijgen dan enkele nieuwe bestemmingen :
    – De publiek toegankelijk sanitair
    – De ingang naar de cultuurruimte
    – Een lift naar het sanitair op de eerste verdieping, maar ook naar de woningen …
Aan de kant van het Mariadomein zou vervolgens ook nog een nooduitgang komen voor de woningen.

De bestemming

In mooie 3D presentaties kwamen de verschillende functies in beeld, met respect voor de bestaande constructie.  Bijzondere aandacht in het ontwerp ging uit naar de akoestische isolatie, zodat beide functie in harmonie naast elkaar kunnen leven.  Zelfs over het luiden van de klok werd rekening gehouden.

De woningen zouden dan geen koopwoningen worden, maar via een sociaal huurkantoor aan de man gebracht worden.  Dergelijke contracten houden meestal ook een doelgroepenplan in, waar je beschrijft aan wie je deze woningen wil verhuren.  In het doelgroepenplan dat door de gemeente kan uitgewerkt worden, zou bijvoorbeeld voorrang verleend worden aan mensen die een link hebben met de wijk.  Daarbij moeten ze dan wel voldoen aan een aantal voorwaarden, waaronder een inkomensbeperking.
Een andere reden om met een sociaal verhuurkantoor te werken, is juridisch waarmee we je niet willen vervelen en biedt zekerheid qua inkomsten voor de kerkfabriek.

Er zal dus meer informatie volgen, ook via publicaties.

Berkenhof zal hiermee niet vervangen worden.  Alhoewel in de flexibele opbouw van de cultuurruimte een podium mogelijk is, en zelfs een expositieruimte, zal er bijvoorbeeld geen tapinstallatie of toog komen.

Timing van al dit moois staat momenteel op 2020-2021, als de naar schatting 2 miljoen euro gevonden wordt…

GD

1 gedachte over “Verslag : Wonen in de kerk”

Laat een reactie achter