Milieu-special

De lucht, ...

Wie de laatste maanden de actualiteit wat gevolgd heeft, zal ondertussen wel vertrouwd zijn met termen als CurieuzeNeuzen en fijn stof.  Maar we willen in deze editie van de Koerier hier nog even dieper op ingaan.

Ondergetekende heeft zelf meegedaan aan het onderzoek, en was allerminst ongerust over de resultaten, want we wonen immers in een groene gemeente, maar was dat wel terecht … ?

Wel, ja en nee … 
Ik moest er toch iets van maken, want anders was dit het kortste artikel ooit…
Nog even ter herinnering : met de twee proefbuisjes die handig verstopt waren achter het bord zoals hierboven, werden gedurende een maand, de concentraties stikstofdioxide (NO2) gemeten.  NO2 is een belangrijke indicator voor luchtvervuiling door verkeer, en de actie mag gerust als een succes omschreven worden: er waren immer drie keer zoveel kandidaten als het maximum van 20.000 meetlocaties.

Laat ons beginnen met het goede nieuws voor onze gemeente.  Op het kaartje hiernaast zie je de stad Antwerpen afgetekend als een rode vlek.  Brasschaat vind je in de rechter bovenhoek van hetzelfde kaartje en dat ziet er geruststellend donkergroen uit, nietwaar?

Maar ook Brasschaat kreeg enkele rode stippen.  Niet gehinderd door enige kennis ter zake, geef ik in de volgende alinea’s enkele persoonlijke conclusies mee, maar ook het goede nieuws en hoe je zelf kan bijdragen aan de luchtkwaliteit voor onze kinderen.
Voor de volledige kaart, kan je op het prentje hiernaast klikken.

De grens met Ekeren tekent zich verrassend scherp af met de Kapelsesteenweg. Het groen in Brasschaats Mariaburg zal daar niet vreemd aan zijn.  Maar ook de nabijheid van de haven van Antwerpen en het feit dat Ekeren meer ‘genesteld zit tussen autosnelwegen zal daar niet vreemd aan zijn.
In mijn straat – de Middelkaart – hadden we twee meetpunten, die toch ook een klein verschil geven.
De plaatsen met de slechtste luchtkwaliteit van heel Brasschaat bevinden zich op de Miksebaan aan het GIB (ingang Park van Brasschaat !), de Bredabaan aan Gibo Heide en aan het Dokter Roosensplein.

Het verkeer ...

Zoals aangegeven, zijn concentraties NOx vooral een indicatie van uitlaatgassen.  De drie rode punten zijn dan ook telkens plaatsen waar veel voertuigen passeren, en waar dit verkeer ook nog eens regelmatig stilstaat.  Tel daarbij dat op twee van deze drie plaatsen, onze kinderen naar school gaan, mag dit toch vrij alarmerend zijn.
De test liep van 28 april tot 26 mei, in een uitzonderlijk zacht voorjaar waar we regelmatig de fiets namen.  Met het koudere weer nemen we meer de wagen en laten we die dan ook nog eens warm draaien, terwijl we wachten op de kids. 

Je kan dus al helpen, door de motor stil te leggen terwijl je wacht aan de schoolpoort, of beter nog : ga te voet of met de fiets.

... en de bomen

Het is wetenschappelijk bewezen dat groen in belangrijke mate de NOx uit de lucht haalt.  Tijdens de testperiode zagen de bossen groen en konden de bomen en hagen hun werk in ideale omstandigheden uitvoeren.
Die capaciteit is in de winter uiteraard een pak minder.

Alhoewel dit niet allemaal niet allemaal nieuw is, blijft het toch actueel, en heeft de gemeente Brasschaat zich nog maar eens opgesteld als pionier op vlak van milieu, door als eerst een laanbomenplan uit te werken.

Voor dit plan werden alle 34000 laanbomen van Brasschaat geïnventariseerd, en dit vormt dan weer de basis voor het lange-termijn beleid, waarin rekening wordt gehouden met invasieve exoten, maar ook de biomassa die gebruikt zal worden voor de verwarming van het nieuwe gemeentehuis en het toekomstige scholenproject.

De presentatie van dit plan kan je downloaden door op de knop hieronder te klikken.  Wil je meer informatie over dit project, mag je ons altijd een mailtje sturen.

GD

Laat een reactie achter