Klimaatbeleid in openbare domeinen

Het klimaat verandert. Waarschijnlijk merken jullie dat ook ! We krijgen drogere zomers met meer hittegolven (dit jaar was een goed voorbeeld). Gaat het ook meer regenen of stormen in andere seizoenen? Welke gevolgen heeft dit voor onze samenleving, voor de natuur en voor de mens ? Heel wat sectoren reageren op de klimaatverandering en ook overheden, zoals de provincie, maken klimaatplannen.  

In deze lezing kom je er meer over te weten en ook op welke manier jij er iets aan kan doen. Resi Pansaert is adviseur bij de Dienst Duurzaam Milieu- & Natuurbeleid (DMN) van de Provincie Antwerpen.  Deze beleidsdienst is actief op het vlak van milieumanagement, klimaat, duurzaamheid, biodiversiteit, landschapsbeleid, opmaak natuurbeheerplannen en coördinatie  van de aanpak van vb. eikenprocessierupsen. Binnen de dienst zit ook het secretariaat van de provinciale Mina-raad en de coördinatie van de werking van de bosgroepen en regionale landschappen. Ondersteuning van gemeenten bij het realiseren van hun milieu- en natuurbeleid loopt als een rode draad doorheen zijn werking.

Ter info: uit de milieuverklaring provincie Antwerpen:

In de milieubeleidsverklaring verbindt de provincie zich ertoe om:
· de volledige milieuwetgeving en andere milieueisen na te leven
· zuinig om te springen met water, energie en grondstoffen
· correct om te gaan met afvalstoffen
· lucht- en waterverontreiniging maximaal te beperken
· een ecologisch en sociaal aankoopbeleid te voeren

Dit moet er voor zorgen dat onze milieuprestaties steeds verbeteren:  want minder afval, een lager energieverbruik, meer duurzamere materialen … daar wordt iedereen beter van!

Laat een reactie achter