Logo Armonea Salve

Intentieverklaring WZC Salvé

Op 9 april 2019, is er een intentieverklaring ondertekend tussen WZC Salve en de gemeente Brasschaat. 

Dit is tot stand gekomen n.a.v. gesprekken tussen mevr. Karina Hans, schepen van ouderenzorg en maatschappelijke dienstverlening, en dhr. Danny Meyten, directeur WZC Salve, met als doel om een gezamenlijk project op te starten, waarbij de oudere buurtbewoners uit de directe omgeving van WZC Salve, zouden uitgenodigd en geïntegreerd kunnen worden.

De gemeente Brasschaat engageert zich om WZC Salve in dit project op verschillende manieren actief te steunen, teneinde een verbeterde ouderenzorg en doorstroming van senioren in de gemeente Brasschaat te kunnen organiseren.

Doelstelling van deze intentieverklaring is, om meer in te zetten op buurtgericht werken. Dit is de zorg die er op gericht is, de sociale cohesie te versterken, om vragen naar zorg en ondersteuning uit de buurt op te vangen, maar ook het actief betrekken van de buurt bij de werking van de voorziening. Dit werd ook opgenomen in het nieuwe woonzorgdecreet.

Dit gezamenlijk project zou bestaan uit de volgende deelaspecten, die alle nog verder dienen uitgewerkt en besproken te worden:

 • Activiteiten: organisatie van “ochtenden zonder grenzen” op weekdagen tussen 10u en 11u30 in de cafetaria van WZC Salve, zijnde een hoekwerking met drie verschillende activiteiten, zoals bv. kooksessies met een mobiele keuken, gezelschapsspellen, … voor maximaal 12 buurtbewoners per sessie.
 • Tuin : WZC Salve zou bereid zijn de tuin, en het gebruik van de petanque-baan open te stellen voor buurtbewoners. Eventueel kunnen een aantal kleinere dieren (bv. konijnen, kippen,… gehouden worden).
 • Cafetaria : WZC Salve zou de cafetaria kunnen openstellen voor buurtbewoners, teneinde het wederkerig sociaal contact tussen de bewoners van het WZC Salve en de buurtbewoners te versterken. Dagelijks is ook steeds een krant ter beschikking en het gebruik van de bibliotheek (boekenhoek) kan hierin geïntegreerd worden, eventueel in samenwerking met de gemeentelijke bibliotheek.
 • Vorming: WZC Salve zou van tijd tot tijd opleidingen kunnen organiseren, gericht op de interesses en / of de leefwereld van ouderen (bv. valpreventie – aandachtspunten om vallen thuis te voorkomen).
 • Zinvolle tijdsbesteding: WZC Salve zou buurtbewoners kunnen aanbieden om vroegere hobby’s (bv. onderhoud van de tuin, verzorging van huisdieren,…) verder uit te oefenen in het WZC Salve. Buurtbewoners zouden bovendien kunnen worden ingeschakeld in de vrijwilligerswerking van WZC Salve, bv. bij het rondbrengen van water onder de bewoners.
 • Beautysalon: buurtbewoners zouden eveneens gebruik kunnen maken van het beautysalon voor voetverzorging, massages, … .
 • Vergaderzaal: de vergaderzaal van WZC Salve zou kunnen ter beschikking gesteld worden voor vergaderingen Okra, Seniorenraad, vormingen,… .
 • Grotere activiteiten: zouden in samenspraak en in verdere ontwikkeling van dit Project verder bekeken en georganiseerd kunnen worden, bv een tuinfeest, BBQ, … .
 • Vrijwilligers: indien de buurtbewoners daarvoor interesse zouden tonen, kunnen zij ingeschakeld worden in de uitgebreide vrijwilligerswerking van WZC Salve.
 • Inbreng van de gemeente Brasschaat :
  • Kennisgeving van dit project via verschillende kanalen.
  • In kaart brengen van oudere buurtbewoners – kandidaat-deelnemers, rekening houdend met de GDPR.
  • Mee aangaan en actief ondersteunen van de voorbereidende gesprekken met de verschillende wijkverenigingen.
  • Delen van expertise opgebouwd uit de bestaande dienstencentra.
  • Andere ondersteuning en inbreng, zoals verder zou kunnen gevraagd en besproken worden.

Tenslotte nog een warme oproep naar nieuwe vrijwilligers.  Met extra handen kunnen we net dat ietsje meer aan onze bewoners aanbieden. Mensen die zich geroepen voelen om een klein beetje van hun vrije tijd te besteden aan vrijwilligerswerk, kunnen altijd een afspraak maken met mevr. Caro Karamichalis, head admin. Emailadres salve.admin@armonea.be, ofwel tel.: 03/651.80.69.

Danny Meyten
Directeur WSZ Salve

1 gedachte over “Intentieverklaring WZC Salvé”

Laat een reactie achter