Voorstelling van het oudercomité Gilo/Giko de Kaart

Hallo,

Wij zijn het oudercomité van de gemeentelijke kleuter- en lagere school Giko en Gilo Kaart. Vermits deze school geworteld is binnen de wijk Kaart en er ook veel kinderen uit de wijk schoollopen, stellen we graag het oudercomité aan u voor.

Het Oudercomité bestaat uit een groep enthousiaste en gemotiveerde ouders van leerlingen op deze school. Wij verbinden ouders, kinderen, leerkrachten en directie, en komen regelmatig samen om ideeën uit te wisselen, de school te ondersteunen en evenementen te organiseren. Wij staan steeds open voor vernieuwing en verbetering, en zijn steeds zoekend naar verfrissende ideeën.

Verbinding met de wijk

Als Oudercomité hebben we recent de eerste linken gelegd met het oudercomité van De Vlinder en het Wijkcomité Hoge Akkersbloei. Zo werken we samen met HAB rond de Fietsbieb, een initiatief waarbij fietsen gedeeld worden.

Waar mogelijk, werken we in de toekomst graag nog verder samen aan verbindende activiteiten. Ideeën zijn steeds welkom!

Heeft u kinderen op onze school?

Zoals elke vereniging, worden wij gedragen door mensen die actief willen meewerken aan onze organisatie. “Helpende Handjes” worden via een nieuwsbrief op de hoogte gehouden van activiteiten waarvoor wij mensen zoeken om te helpen. De hulp van Helpende Handjes, groot of klein, is onontbeerlijk om activiteiten te organiseren.

Voelt u zich geroepen om eens mee te helpen met onze gemotiveerde ploeg? Schrijf u dan in via https://oudercomite-dekaart.blogspot.com/ en u zal tijdig geïnformeerd worden.

Wil u zich als ouder van een kind op onze school nóg actiever inzetten? Kom deel uitmaken van het Oudercomité en garandeer mede de goede voortzetting. Spreek gerust iemand van ons aan, en wij omarmen u in onze groep.

Zoals steeds blijven al onze contactkanalen open.  Spreek ons gerust aan!

Positieve en verbindende groeten,

Het Oudercomité, oudercomite.dekaart@gmail.com

Laat een reactie achter