Mobiliteit op de wijk kaart

De oplettende lezer van deze Koerier heeft ondertussen begrepen dat mobiliteit méér is dan alleen de eigen auto zoals je hierboven al kon lezen, maar diezelfde lezer (en ondergetekende) vindt diezelfde auto toch nog de meeste gemakkelijke oplossing.  “Uiteindelijk is de impact van dat korte ritje op de luchtkwaliteit toch maar beperkt?”  Maar daar wringt het schoentje, want vele kleintjes maken één groot en dat willen we al eens negeren.
Het feit dat iedereen in de file staat durven we dan ook afschuiven op de overheid, want die zorgt niet voor voldoende wegen, of die ene die vooraan in de file in panne is gevallen…. en the worst is yet to come, want in de nabije toekomst wordt er nog meer gewerkt.  Wat een geluk dat er toch nog alternatieven bestaan.

Wees eerlijk, het STOP-principe staat al langer op de agenda van de overheden, en dat willen we je graag nog eens uitleggen, want nergens is het verschil zo groot als op het meest lokale vlak, uw wijk. Om die reden frissen we graag je geheugen even op, en refereren we naar de Brittanica van de 21ste eeuw : Wikipedia. Klik op het logo voor meer informatie.

De rangorde van STOP is gebaseerd op de wenselijkheid van elke vorm van mobiliteit. De impact van de vervoersvorm op ruimte (o.a. parkeerruimte) en gezondheid (o.a. beweging versus fijnstof) neemt toe naarmate men naar een volgende vorm overschakelt. Daarenboven neemt ook de CO2-uitstoot gradueel toe, waarbij personenwagens een verhoudingsgewijs sterkere impact hebben op de opwarming van de aarde

Het STOP-principe haalt zijn naam dus uit de eerste letters van de verschillende vervoersvormen :
Stappen : 0 g CO2/km
Trappen : 0 g CO2/km
Openbaar vervoer : 23 tot 85 g CO2/km
Personenwagen : 132 g CO2/km
Dit principe werd dan ook het prioriteitenlijstje waaraan investeringen in het verkeersnetwerk zouden getoetst worden. En hetzelfde geldt voor ontwikkelingen als het scholenproject. Verwacht dus niet dat je de kids met de wagen op de speelplaats afzet. Verder nog, de overblijvende twee kandidaten werden gevraagd om oplossingen te presenteren voor de toenemende verkeersdruk, al valt dit technisch gezien buiten het projectgebied. Ze zullen dus als aanvulling op het project voorstellen doen om stappen en trappen aan te moedigen tegenover de personenauto.

Voor het behalen van deze duurzame mobiliteit hebben we dan weer een geheugensteuntje met de 3 V’s.

“Verminderen” betekent dat elke km niet gereden, een besparing is op het milieu. Als dus meer functies op korte afstand van elkaar beschikbaar worden, is dit een bonus voor iedereen. Een brede school kan daarin helpen, want door ruimtes en functies open te stellen naar de onmiddellijke omgeving, moeten we niet met z’n allen de wagen nemen naar een andere wijk.
Met “Verschuiven” bedoelt men dat een km te voet of met de fiets beter is dan een km met de wagen. En daar komen de voorstellen van de ontwerpteams aan bod. Zowel de Leeuwenstraat als de Middelkaart kreunen al onder de toenemende verkeersdruk, en vermits de laatste al eens de verkiezing voor het slechtste fietspad van Brasschaat won, dringt een oplossing zich op. Ruimte voor trage wegen en een betere bescherming van de kleinsten der zwakke weggebruikers zijn dus belangrijk.
Als we dan toch de wagen nodig hebben voor de verplaatsing, dan liever één die beter is voor het milieu, vandaar het “Verschonen”. Zo heeft de gemeente ook al serieus geïnvesteerd in CNG en elektrische voertuigen, waarvan de bijdrage aan het milieu zich reeds bewezen heeft.

GD

Laat een reactie achter